Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

Juni 2009

Den gode proces ... 5
I slutningen af 1980’erne var hver 20. danske familie medejer af en vindmølle. Siden blev det muligt at bo i den ene ende af landet og eje vindmøller i den anden. Forinden havde den folkelige opbakning til lokale vindmøller skabt en goodwill, som har holdt sig usvækket de følgende tyve år: Op til 90% af danskerne går stadig ind for mere vindkraft. Hvordan befolkningens almindelige holdning omsættes i lokal opbakning har Danmarks Vindmølleforening sammen med tre andre organisationer sat sig for at fi nde ud af. Folderen ”Den gode Proces” beskriver, hvordan udbygningen med vindkraft på land kan foregå i kommunerne. Forudsætningerne er en samlet planlægning for lokalområdet, tidlig borgerinddragelse og lokalt medejerskab individuelt, gennem lokale forsyningsselskaber eller kommunerne.

Aktuelle nyheder ... 6-12
Derfor lægger vindkraftindustrien og dens underleverandører nye fabrikker og arbejdspladser i udlandet under den måske aftagende fi nanskrise. Accept af store vindmøller i lokalsamfund forudsætter lokalt medejerskab, så enkelt er det, fastslog professor Frede Hvelplund på et møde, hvor de kommunale frustrationer over Christiansborg var tydelige. Kommunernes Landsforening, Danmarks Naturfredningsforening, Vindmølleindustrien og Danmarks Vindmølleforenings fælles forslag til, hvordan vindkraftudbygningen i kommunerne bør gribes an, så det lokale engagement bliver genoplivet.

Set fra samfundets side ... 14 -15
Hvordan sikrer samfundet sig, at store energiselskaber ved udbygning ikke kun fremlægger en model, som passer til deres egen forretning og ser bort fra den samfundsmæssigt bedste løsning? Herom handler Henrik Lunds doktorafhandling, som beskrives af Niels Viderø.

Vindmøller set skattemæssigt ... 17 -19
Faktasiderne handler i denne måned om skattepligt, moms og efterløn i forbindelse med vindmøller.

Vindproduceret el i april 2009 ... 22-24
Med et energiindhold i vinden på 56% blev april 26% ringere vindmæssigt end en normal april. De 5.094 vindmøller producerede 337 GWh og dækkede 12,7% af elforbruget. Vindkraften har de sidste 12 måneder sikret 46,4% af den danske CO2-reduktionsforpligtelse.

Forsiden
Forsidebilledet er taget af Erik Jensen.

 
 
 
 

Vi har 9 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi