Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

Maj 2009

Lær af grænselandet ... 5
30 danskere har investeret i verdens tre største vindmøller få kilometer sydøst for Tønder. Nu er der ikke noget nyt i, at danskere opstiller møller eller køber andele i vindmøller i Tyskland – faktisk har danskere i de sidste fem år rejst langt fl ere vindmøller i Tyskland end i Danmark. Disse nye vindmøller bidrager til økonomien i fattige, tyske kommuner. I Danmark kan regering og folketing konstatere, at i første kvartal af 2009 blev rejt tre møller: En husstandsmølle på 11 kW, en 850 kW mølle foran det Bella Center, der skal huse klimatopmødet - og som pilles ned igen, når det er forbi - samt en 3,6 MW mølle. Det kan dårligt undgå at påvirke den danske regerings troværdighed på klimatopmødet.

Aktuelle nyheder ... 6-16
En dansk indkøber af elektricitet tjente den 8. marts 1,1 mill. kr. på at aftage godt 1800 MWh. Det er et kontant eksempel på, hvad negative elpriser kan koste mølleejere og kraftvarmeværker til efteråret. Men et ligeså kontant eksempel på de samfundsmæssige muligheder i at Danmark indretter sig på at aftage billig overskuds-el fra f. eks. Tyskland. Danskere og tyskere i grænselandet køber andele i nye møller, og fattige kommuner får råd til mere, så de kræver fl ere møller. ”Netværk for vindmøller på havet” vil hindre møller på land. Som forudset melder ”Landsforeningen af Gylleramte” sig nu med krav om samme erstatning fra svinefarme, som naboer til nye vindmøller er stillet i udsigt. Den skærpede konkurrence får andelsselskabet Vindenergi Danmark til at forkorte bindingsperioden for andelshaverne. Skatterådet har afgjort, at husstandsmøller må drives erhvervsmæssigt. Men skattemyndighederne kritiseres for samtidig at levere forkerte argumenter mod at lade alle husstandsmøller få lov til at lade måleren løbe baglæns.

Fakta om vindmøllers elproduktion ... 17 -19
De danske vindmøller producerede i 2008 7 mia. kWh og dækkede dermed 19,4% af elforbruget. Faktasiderne beskriver detaljer og perspektiver.

Vindproduceret el i marts 2009 ... 22-24
Med et energiindhold i vinden på 96% blev marts 13% ringere vindmæssigt end en normal marts. De 5.166 vindmøller producerede 589 GWh og dækkede 18,8% af elforbruget. Vindkraften har de sidste 12 måneder sikret 46% af den danske CO2-reduktionsforpligtelse.

Forsiden
Erik Jensen har taget forsidebilledet, som viser opstillingen af den første af de tre 6 MW-møller syd for grænsen, der blandt ejerne har 30 danskere (se side 5 og 8-9).

 
 
 
 

Vi har 6 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi