Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

April 2009

Fra ord til handling ... 5
Regeringen har varslet uafhængighed af fossile brændstoffer på langt sigt, og EU har forpligtet Danmark med bindende mål for vedvarende energi og grænser for CO2-udledning. Det kræver en omlægning af strukturen i el-sektoren, både på forbrugssiden og i elnettet. Løsningen er et samspil mellem vindkraften, udlandsforbindelserne, varmepumper og elbiler. Metoden er intelligent kommunikation mellem elmarkedet og forbrugerne. Og resultatet kan blive massive CO2-reduktioner og milliardbesparelser for det danske samfund.

Aktuelle nyheder ... 6-11
Analyser fra Energinet.dk, Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien viser, hvordan intelligent el-forbrug ved fordobling af dansk vindkraft kan spare Danmark for milliarder af kroner og samtidig sikre, at vi når et stort skridt på vejen mod de vedtagne energi- og klimamål. CO2-udledningen faldt i 2008, da den kulbaserede el-eksport faldt væk - regeringen høster æren. Jyllands-Posten på nye eventyr: ”Strafgebyr på 1,70 kr. /kWh for mølle-strøm om natten”. Andelshavere i vindmøller får højere skattefradrag. Ejere af små husstandsmøller får lov at lade elmåleren løbe baglæns.

DV'S årsmøde og generalforsamling ... 12 -19
Tidligere miljø- og energiminister Svend Auken fi k på Danmarks Vindmølleforenings årsmøde Vindmølleprisen 2008 og kvitterede med årsmødetalen. DV-formand Kristian Jakobsen præsenterede derefter den mundtlige beretning på Danmarks Vindmølleforenings 32. generalforsamling. Referat fra generalforsamlingen og nyt fra fabrikatgrupper og fi rmastande.

Vindproduceret el i februar 2009 ... 22-24
Med et energiindhold i vinden på 72% blev februar 36% ringere vindmæssigt end en normal februar. De 5.172 vindmøller producerede 440 GWh og dækkede 14,5% af elforbruget. Vindkraften har de sidste 12 måneder sikret 47,7% af den danske CO2-reduktionsforpligtelse.

Forsiden
Tidligere miljø- og energiminister Svend Auken fik på Danmarks Vindmølleforenings årsmøde på Askov Højskole Vindmølleprisen 2008 for som en af de første politikere at have argumenteret for vedvarende energi både herhjemme og internationalt på et tidspunkt, da mange politikere var ude af stand til at forstå nødvendigheden af en omlægning. Svend Auken takkede for prisen i en veloplagt årsmødetale (Fotos: Kim Kiholm)

 
 
 
 

Vi har 12 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi