Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

Marts 2009

Vandrehistorier ... 5
Trods mere seriøs oplysning om vindkraft trives myter fortsat. Uvidenhed kan undskylde den forudsætningsløse. Dovenskab hos journalister, som kunne have fundet fakta, hvis de havde haft lyst, er knap så undskyldelig. Og sidst, men ikke mindst kan videreformidling af usande vandrehistorier have et bestemt formål. Og det er i hvert fald så effektivt, at man i aviserne stadig kan fi nde bekræftelser på Joseph Goebbels’ tese om, at gentager man en usandhed længe nok, tror folk til sidst på den. Et par aktuelle eksempler viser, hvor stor uvidenheden kan være - og hvordan man i ytringsfrihedens navn kan manipulere med tingene.

Aktuelle nyheder ... 6-10 25
naboer til kommende vindmøller har søgt om erstatning for forringet ejendomsværdi. 24% større omsætning, 51% større overskud og udsigt til uændret vækst trods fi nanskrisen blev hovedresultaterne for Vestas i 2008. Siemens Wind Power sigter fortsat på at blive verdens tredjestørste vindmøllefabrikant i 2012 trods varsel om 400 afskedigelser. Danmarks Vindmølleforening har på sin hjemmeside lavet et forum for medlemmer, der har en Miconmølle, og et andet for ejere af husstandsmøller.

Vindmølleforeningens 2008-regnskab ... 12 -13
Forud for generalforsamlingen den 28. marts præsenteres årsregnskabet for Danmarks Vindmølleforening og for Danske Vindkraftværkers Fond i 2008.

Fakta om møller på havet ... 16-19
Danmarks Vindmølleforenings faktasider handler i denne måned om placeringen af vindmøller til havs.

Vindproduceret el i januar 2009 ... 20-22
Med et energiindhold i vinden på 104% blev januar væsentligt ringere vindmæssigt end en normal januar. De 5.172 vindmøller producerede 628 GWh og dækkede 18,5% af elforbruget. Vindkraften har de sidste 12 måneder sikret 51% af den danske CO2-reduktionsforpligtelse.

Forsiden
Forsidebilledet forestiller Siemens-møllerne i den svenske Lillgrund havmøllepark i Øresund, som er det mest iøjnefaldende for de tusindvis af klimatopmøde-deltagere, der lander i Københavns Lufthavn. I elvte time forsøger regering og folketing med to nye havmølleparker dog at indhente de sidste otte år stilstand i den vindkraft-udbygning, som Danmark for 10-20 år siden var berømt for. De to parker skal være i drift inden december i år: Horns Rev 2 med 91 stk. 2,3 MW Siemens-møller i Vesterhavet og syv 3 MW Vestas-møller i Storebælt.

 
 
 
 

Vi har 4 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi