Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

Februar 2009

Ja, vi kan! ... 5
For 15-20 år siden var 5% af alle danske husstande ejere eller medejere i vindmøller. Det skabte en folkebevægelse, som ikke var set siden andelsbevægelsens storhedstid i landbruget 100 år tidligere. Den politiske stemning krævede imidlertid liberalisering, både af elmarkedet og af ejerforhold omkring vindmøller. Dermed blev det muligt at eje en vindmølle uden at behøve at se på den til daglig. Og dermed skabtes grobund for de naboprotester, som trods de protesterendes ofte overskuelige antal blev et politisk partis mærkesag. Da regeringen kun lever så længe, dette parti ønsker det, kunne det sætte en effektiv stopper både for den folkelige opbakning og udbygningen med vindmøller. Nu får Danmark en ny chance for nye møller, og både befolkningen og nye møllelaug er parat.

Aktuelle nyheder ... 6-11 & 22-23
Vindmøller dækkede den 22. december 54,3% af det danske elforbrug, mens elprisen faldt til minus 75 øre/kWh i Tyskland. Finanskrisen sænker tempoet i vindkraftindustriens vækst, men de fl este regner med, at krisen kun er midlertidig. Den kan derimod spænde ben for regering og folketings ønsker om nye vindmøllelaug. Her planlægges de nye vindmøller på land. Vestas skal levere syv havmøller til Storebælt-forbindelsen.

Årets gang i Vindmølleforeningen ... 12 -19
Danmarks Vindmølleforenings formand, Kristian Jakobsen, gennemgår i den skriftlige beretning forud for generalforsamlingen den 28. marts det forløbne år, som blev dramatisk med et energipolitisk forlig, et nærmest TV-transmitteret møllehavari og kortvarigt rekordhøje priser på vindproduceret el.

Fakta om møller i landskabet ... 24-26
Hvor må nye møller opstilles, og hvordan griber man et mølleprojekt an i forhold til landskabet? Danmarks Vindmølleforenings reviderede faktasider om møller i landskabet giver nyttig forbrugervejledning.

Vindproduceret el i december 2008 ... 30-32
Med et energiindhold i vinden på 72% blev december næsten 40% ringere vindmæssigt end en normal december. De 5.177 vindmøller producerede 443 GWh og dækkede 13,9% af elforbruget. Vindkraften har i 2008 sikret 54,6% af den danske CO2-reduktionsforpligtelse.

Forsiden
Forsidebilledet forestiller en af de mere og mere udbredte husstandsmøller, dvs. vindmøller, der rejses til forsyning af en enkelt ejendom. I dette tilfælde har en ældre Vestas-mølle fået nyt liv i Vestjylland, i øvrigt som nabo til en møllepark.

 
 
 
 

Vi har 7 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi