Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

November 2008

På vej mod energipolitisk selvmål ... 5
Mens dette blad er i trykken, er VE-loven formenlig fremsat til behandling i Folketinget. I skrivende stund er det endnu ikke afklaret, om det bliver med alle energiaftalepartiernes opbakning, eller om uenigheden om erstatningsordningen er så stor, at VKO gennemfører loven alene. Det mest sikre er øjensynlig, at deltagerne ved det internationale klimatopmøde i København til næste år vil blive præsenteret for et dansk frilandsmuseum af snarligt udtjente vindmøller. På vindkraftområdet er regeringens energiforlig fra februar, takket være den planlagte erstatningsordning for vindmøllenaboer, på vej mod et økonomisk og energipolitisk selvmål med den værst tænkelige timing.

Aktuelle nyheder ... 6-13
Vindmølle-placeringer er i virkeligheden så værdifulde, at landmænd burde være forsigtige med at sælge, og derfor vil man nu forsøge at bevare vestjyske placeringer på vestjyske hænder. Mennesker forstyrrer tilsyneladende fugle mere end vindmøller at dømme efter de seneste rapporter fra Danmarks Miljøundersøgelser. Siemens Wind Power lægger afstand til Vestas på off shore-området, efter at elselskabet E.ON har valgt Siemens-møller til Rødsand II. I de blæsende vinternætter produceres der i nogle timer så meget strøm, at ejerne af vindmøller - og alle andre producenter af strøm - fra næste år kan risikere at skulle betale for at komme af med strømmen. Nicolaj Nørgaard Petersen fortæller, hvordan mølleejere kan sikre sig mod den risiko.

Energipolitk ... 14-15
Henrik Skotte beskriver ECON-analyse af planerne om storstilet udbygning med vindkraft i Nordeuropa.

Fakta om grøn strøm ... 16-19
Grøn strøm er omgivet af både myter og misforståelser. Denne måneds faktasider beskriver begrebet, og hvordan det handles.

Vindproduceret el i september ... 22-24
Med et energiindhold i vinden på kun 61% blev september væsentligt ringere vindmæssigt end en normal september. Alligevel producerede de 5.204 vindmøller 377 GWh og dækkede 13,3% af landets elforbrug. Samtidig sikrede vindkraften 52,4% af den danske CO2-reduktionsforpligtelse.

Forsiden
Lys på vindmøller - I en sønderjysk landsby er følelserne i kog over planer om fem over 140 meter høje vindmøller, fordi højden indebærer, at Statens Luftfartsvæsen og Forsvarets Bygningstjeneste forlanger lys på møllerne. Erik Jensen har taget forsidens billede af, hvor synligt advarselslys er på et par møller i Nordtyskland.

 
 
 
 

Vi har 15 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi