Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

Oktober 2008

Hvor skal møllerne stå? ... 5
Vi bør satse mere på udvikling af nye VE-teknologier, men på kort og mellemlangt sigt er det kun vindkraft og biomasse, der har den tilstrækkelige teknologiske modenhed og omkostningseffektivitet til at imødegå udfordringen fra klimaproblematikken. På globalt plan giver det sig bl.a. udtryk i årlige vækstrater i vindmølleopstillingen på over 20%. De nye store vindmøller skal selvfølgelig indpasses i forhold til landskab og naboer, men samtidig er opfattelser af landskab og vurderinger af begrebet ”miljø” ikke statiske og indiskutable størrelser. Nogle mener endda, at vindmøllerne bidrager med nye dimensioner og oplevelser i det danske landskab.

Aktuelle nyheder ... 6-13
Flere selskaber tilbyder nu faste priser for vindproduceret el i op til ti år, men varsler desuden konkurrence ved at tilbyde mølleejerne højere og individuelle afregningspriser. Kattegat mellem Djursland og Anholt bliver placeringen for den næste 400 MW havmøllepark i Danmark. Det er velkendt, hvad mindre møller koster i drift og vedligeholdelse, så nu skal en økonomiundersøgelse kortlægge, hvad drift og vedligeholdelse koster på de store møller. Efter ni års kamp og fi re års retssager skal ejerne af 16 vindmøller have renters rente, i alt et millionbeløb. DONG vil se beviser for, at store møller ikke generer, før man køber dem. Markedet for mini-møller er gået i stå, fordi møllerne nu skal typegodkendes. 79% af danskerne er bekymrede over klimaændringerne.

Farvel og tak ... 14-15
Gennem 25 år har Forsikringsforeningen for Danske Vindmøller arbejdet for bedre dækning og rimeligere forsikringspræmier for danske møller. Nu er det slut, og på falderebet fortæller Knud Høgh Knudsen historien.

Vindproduceret el i juli og august ... 20-24
Problemer i forbindelse med opdatering af stamdataregistret over danske vindmøller i Energinet.dk og Energistyrelsen betød i sidste måned, at statistikken over vindproduceret el for juli måtte udgå. Den bringes derfor i denne måned sammen med statistikken for august.

Forsiden
Stressede køer? Ifølge avisen Sjællandske Næstved frygter fl ere ikke-navngivne landmænd, at deres køer og svin bliver stressede, og at det ”i værste fald kan gå ud over køers evne til at producere mælk og svins evne til at vokse”, hvis der rejses fi re vindmøller mellem to landsbyer på egnen. Det vil formentlig komme bag på de mange kreaturer, som de sidste 30 år har græsset uanfægtet mellem store og små vindmøller, som det ses på forsidebilledet, der er fotograferet af Jan Vium.

 
 
 
 

Vi har 14 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi