Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

September 2008

Behold møllerne ... 5
Der er to grunde til, at det også i de nærmeste år bliver vanskeligt at rejse nye møller: Den fraværende eller langsommelige planlægning for nye møller og den solide vejbom, der hedder ubegrænset erstatningsansvar med beløb fastsat på baggrund af vurderinger af mulige værditab på ejendomme. Ikke engang naboejendomme inden for en begrænset afstand, men ejendomme i ubegrænset almindelighed. Beslutningen om lokal forkøbsret og nye lokale møllelav trækker ganske vist i den anden retning, men kan slet ikke opveje den negative effekt af erstatningsladeporten. Så det vil være klogt at producere med de eksisterende møller længere, end man måske havde regnet med - både af hensyn til vindmølle-ejernes økonomi, samfundsøkonomien og energiforsyningen.

Aktuelle nyheder ... 6-13
De sidste tre måneders høje priser på det skandinaviske elmarked ventes at holde sig på det aktuelle niveau de næste fem år. Vestas vil fem-doble sit overskud inden årets udgang, men kæmper stadig med ventetider på centrale komponenter. Tidligere Vestas-chefer opsøger gamle jagtmarker i samarbejde med projektfi rma. Kommunerne behøver ikke tøve med at udpege nye vindmølleområder, mener miljøministeren. Bliver den gearløse teknologi løsningen på de store møllers gear-problemer?

Gift for nye vindmøller ... 14-15
En giftblanding for forholdet mellem naboer og lovgivning med tilbagevirkende kraft kalder Henrik Skotte den kommende VE-lov.

Debat om Ærø-møllerne ... 18
Ella Maria Bisschop-Larsen fortæller, hvorfor Danmarks Naturfredningsforening går ind for vindkraft, men siger nej til Ærø-møllerne.

Vindproduceret el i juli 2008 ... 20-21
Statistikken over vindproduceret el for juli udgår i denne måned, da Energistyrelsen og Energinet.dk, der leverer data til bearbejdning, er i gang med en opdatering af stamdataregistret for vindmøller. Og det har foreløbig ført til fejl, som man arbejder på at fjerne. Statistikken for juli bringes dermed i næste nummer sammen med statistikken for august. Juli-statistikken vil blive udsendt til abonnenterne på mail-nyheder, så snart den foreligger, og samtidig kunne ses på www.dkvind.dk

Forsiden
Forsidens solnedgang er indfanget af Erik Jensen.

 
 
 
 

Vi har 24 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi