Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

August 2008

Et tilsagn og en advarsel ... 5
Den kommende lov om vedvarende energi rummer forslag om lokalt medejerskab til nye møller og støtte til lokale møllelaugs forundersøgelser og lokale landskabsværdier. Forslagene kræver en håndsrækning for at virke, som regering og folketing har forestillet sig. Men det er ingen umulig opgave, og Danmarks Vindmølleforening medvirker gerne. Anderledes stiller det sig med forslaget om en erstatningsordning for vindmøllenaboer: Den bygger på et forkert princip, som det desværre er helt umuligt at få noget fornuftigt ud af. Det vil derfor være Danmarks Vindmølleforenings klare mål at arbejde for en afskaffelse af ordningen snarest muligt. Hensynet til naboer bør også i fremtiden reguleres med afstands- og støjgrænser gennem plan- og miljølovgivningen.

Aktuelle nyheder ... 6-9
Udkastet til den nye vedvarende energi-lov og de spørgsmål, som skal besvares, fordi de stiller sig i vejen for dens realisering. Energistyrelsen har foretaget en undersøgelse, som viser, hvor store – eller små – værditabs-erstatningerne vil være for møllenaboer. Mange vil rejse nye vindmøller, men færre får lov. Købere af brugte vindmøller kan risikere, at møllen følger med en tidligere ejendom på tvangsauktion.

Danmarks Vindmølleforening udvider ... 10-13
Danmarks Vindmølleforenings tekniske afdeling er blevet udvidet med to nye tekniske konsulenter, Ole Grosser og Steen Nedergaard Buss. Samtidig er DV’s mangeårige regionale konsulent, Tue Nielsen, blevet fastansat med sigte især på at hjælpe mange nye mølleprojekter i gang. Linette Riis præsenterer konsulenterne og de former for bistand, de kan tilbyde vindmølleforeningens medlemmer.

Debat om et gearskift ... 14-15
Jørgen Frederiksen beskriver sine oplevelser omkring et gearskift på en Nordex-mølle.

Vindproduceret el i juni 2008 ... 22-23
Juni blev vindmæssigt over det normale med 95% af en normalmåneds vind, hvor 76% har været gennemsnittet for denne måned de sidste ti år. Danmarks 5.204 vindmøller leverede 552 GWh og dækkede 20,1% af det danske elforbrug. Vindmøllerne har de sidste 12 måneder sikret 55,41% af Danmarks CO2-reduktionsforpligtelse

Forsiden
Møllen på forsiden er ligesom billederne her på siden fotograferet af Benny Christensen, da Siemens Wind Power i sidste måned rejste sin nye gearløse 3,6 MW-mølle ved Tim i Vestjylland. Møllen skal sammen med endnu en prototype det næste års tid vise, om den gearløse teknologi er et realistisk alternativ.

 
 
 
 

Vi har 3 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi