Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

Juli 2008

Den næstbedste løsning ... 5
Nu er alle danske mølleejere forpligtet til at lade deres møller servicere. Det er foreløbig den væsentligste ændring i forhold til tidligere. Anledningen er februars to vindmølle-havarier, hvoraf det ene takket være TV gik verden rundt. Det fik klimaog energiminister Connie Hedegaard til at bebude skærpet sikkerhed omkring vindmøller fra 1. juli 2008. Så nu skal alle møller regelmæssigt serviceres. Det er langt de fleste ganske vist blevet hidtil, men det er ikke desto mindre en fornuftig nyskabelse. Ejere af ældre møller har hidtil kunnet spare service, hvis de også fravalgte forsikringen på vindmøllen. Det kan diskuteres, hvor fornuftigt det er. Men der er næppe tvivl om, at de ældre møller hører til de mest udsatte for havarier, hvis deres sikkerhedssystemer ikke vedligeholdes. Og da en mølle er ejerens ansvar, skal det hilses velkomment, at service især på sikkerhedsområdet bliver gjort obligatorisk, før der sker alvorlige ulykker. Resten af de nye serviceregler er derimod endt som et kompromis, som er knap så godt, som Danmarks Vindmølleforening havde håbet. Set fra mølleejernes synsvinkel ville det have været en fordel at få mere fri konkurrence på serviceområdet.

Aktuelle nyheder ... 6-12
Ren el fra vindmøller koster nu elforbrugerne mindre end 1 øre ekstra pr. kWh, viser Poul Erik Morthorsts analyse af vindkraftens prispres i 2007. Nye serviceregler sikrer fra 1. juli obligatorisk service på alle møller, men kontrol med kvaliteten kommer først om et år. Underleverandør til vindmølleindustrien solgt til LM-ejer for 3,4 mia. kr. Nekrolog over Christian Riisager.

Debat ... 14-15
Debatten om møllerne på Ærø fortsætter med kritik af og støtte til Danmarks Vindmølleforening.

Fakta om service ... 18-19
Apropos de nye serviceregler for vindmøller bringer vi denne måned de reviderede faktasider om service.

Vindproduceret el i maj 2008 ... 22-24
Maj blev vindmæssigt igen langt under det normale med 40% af en normalmåneds vind, hvor 76% har været gennemsnittet for denne måned de sidste ti år. Danmarks 5.207 vindmøller leverede 234 GWh og dækkede 8,3% af det danske elforbrug. Vindmøllerne har de sidste 12 måneder sikret 53,1% af Danmarks CO2-reduktionsforpligtelse.

Forsiden
Forsiden er Kim Kiholms aktuelle skildring af et problem og dets langsigtede løsning: De høje benzinpriser på en tankstation med vindmøller i baggrunden.

 
 
 
 

Vi har 7 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi