Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

Juni 2008

Lavfrekvent og anden støj ... 5
For over tyve år siden førtes i vindkraftbranchen en engageret diskussion om, hvordan man burde forholde sig til støj fra vindmøller. Nogle mente, at man burde indføre afstandsgrænser fra møller til naboer, andre pegede på, at man hellere burde begrænse støjen ved kilden, dvs. i selve møllen. Det sidste synspunkt vandt gehør, og vindmøllefabrikanterne så nu en interesse i at konkurrere om at gøre deres møller mest muligt støjsvage fremfor at satse på, at møllerne nok kunne opstilles så langt fra naboer, at de kunne støje, så meget de ville. Derfor generes meget få naboer i dag af støj fra vindmøller.Til sammenligning generes 700.000 boliger af trafikstøj, og heraf er 150.000 alvorligt belastet. Heller ikke lavfrekvent støj fra store møller vil genere naboerne, viser den nu afsluttede kortlægning af støjen. Det har dog ikke hindret en Ålborg-professor i at ”bedømme” denne støj som et problem og fortsætte sin private verbale krig mod vindmøller, andre forskere og Miljøstyrelsen.

Aktuelle nyheder ... 6-12
Faldende omsætning og stigende overskud i første kvartal af 2008 understreger Vestas’ nye prioritering af overskud før markedsandel. Højere elpriser og indsættelsen af nye vindmølleparker i Storbritannien og Polen bidrog til, at Dong Energy i første kvartal af 2008 øgede sin omsætning ved elproduktion fra primært vindmøller. De 150 MW ny vindkraft, som var en del af februars energiforlig, risikerer først om seks-syv år at blive en realitet. Automatiseret vingeproduktion i døgndrift, halvering af prisen og en tredjedel af de medarbejdere, som ellers ville være nødvendige, er målet for et LM-projekt.

Historiens vingesus ... 14
Povl-Otto Nissen trækker den historiske forbindelse fra Askovmøllen og Poul la Cours 117 år gamle forskning til i dag.

Fakta om afregning ... 18-21
Månedens faktasider handler om vindkraften og elregningen.

Vindproduceret el i april 2008 ... 22-24
April blev vindmæssigt langt under det normale med 49% af en normalmåneds vind, hvor 83% har været gennemsnittet for denne måned de sidste ti år. Danmarks 5.215 vindmøller leverede 286 GWh men dækkede dog 9,8% af det danske elforbrug. Vindmøllerne har de sidste 12 måneder sikret 54,7% af Danmarks CO2-reduktionsforpligtelse.

Forsiden
Kim Kiholms forsidebillede af store møller - med en mand i toppen af den forreste mølle, der giver et indtryk af størrelsen - er taget ved Tjæreborg nær Esbjerg.

 
 
 
 

Vi har 12 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi