Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

Maj 2008

Sandhedens time på Ærø ... 5
På Ærø, hvor man lokalt i en årrække har arbejdet på at blive selvforsynende med vedvarende energi, skal det afklares, om regeringen mener sin nye energipolitik alvorligt. I en fælles henvendelse til miljøminister Troels Lund Poulsen (V) beder Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien ham
tage stilling til, om man med henvisning til det rummelige begreb landskabelige hensy kan – og bør – sætte regeringens egen officielle energipolitik ud af kraft.

Aktuelle nyheder ... 6-8
Skatterådet har ændret den afgørelse, som lagde en bombe under tusinder af danskejede vindmøller i Tyskland. Det statslige Energinet.dk vil nu ændre sin hjemmeside for mølleejerne, men ikke det, der klages over. Klima- og energiminister Connie Hedegaard skal vurdere, om et vindmølleprojekt, som har alle myndighedsgodkendelser, først om tre år kan blive en realitet. At de mindre danske øer udelukkes fra at benytte vindkraft er en reel risiko, hvis et veto fra miljøminister Troels Lund Poulsens stedfortræder på Fyn får lov at stå ved magt.

Vind som varmeleverandør ... 10-15
Anders N. Andersen og Jørgen Krarup beskriver mulighederne for at lade vindmøller levere varme til varmepumper på kraftvarmeværkerne, herunder de økonomiske perspektiver.

Debat ... 16
Sven Skovmand påpeger, at der faktisk var en mølle mere end Poul la Cours forsøgsmølle i drift i Askov helt frem til 1958.

Fakta om afregning ... 18-21
Afregningsreglerne for vindmøller er lidt af et puslespil. Danmarks Vindmølleforenings faktasider lægger brikkerne.

Vindproduceret el i marts 2008 ... 22-24
Marts blev vindmæssigt igen pænt over det normale med 140% af en normalmåneds vind, hvor 111% har været gennemsnittet for denne måned de sidste ti år. Danmarks 5.221 vindmøller leverede 806 GWh og dækkede 25,3% af det danske elforbrug. Vindmøllerne har de sidste 12 måneder sikret 57,0% af Danmarks CO2-reduktionsforpligtelse.

Forsiden
I den forløbne måned begyndte sommerhalvåret, og hvis nogen skulle have glemt, at op mod to trediedele af vindens energi leveres i vinterhalvåret, blev de nærmest fra den ene dag til den anden gjort eftertrykkeligt opmærksom på det: I april lagde vinden sig, som det ses på Kim Kiholms forsidemotiv, der er hentet i Sydvestjylland.

 
 
 
 

Vi har 4 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi