Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

April 2008

Havari og hysteri ... 5
En nabos placering af et videokamera i vinduet ud mod en løbsk vindmølle i Østjylland gav politikere og folk i almindelighed samme chok, som hvis kameraet havde optaget en alvorlig trafikulykke, mens den skete. Her kom dog ingen mennesker noget til. Havarierne fører nu til obligatorisk vedligeholdelse og sikkerhedskontrol af vindmøller sammen med kontrol af servicekvaliteten. Det har Danmarks Vindmølleforening forgæves efterlyst i 15 år, og det er jo glædeligt at det nu gennemføres, før der er kommet mennesker til skade.

Aktuelle nyheder ... 6-10
Vindmølleindustrien skal stramme kvalitetskravene til service og servicevirksomhederne, alle mølleejere skal have deres møller løbende serviceret, og kvaliteten af servicearbejdet skal for fremtiden kontrolleres. Mølleejere skal indrapportere havarier; Strange Skriver beskriver hvilke og hvordan. Han gør også status over den aktuelle Vestas-service, som mølleejere har været utilfredse med. Endelig opfordrer han til oprettelse af en erfagruppe for ejere af møller i udlandet. Vestas’ årsregnskab fortæller, at firmaet nu har opgivet at få 35% af verdensmarkedet – i stedet satses på overskud.

DV’S generalforsamling ... 12-19
Efter endnu et år med megen politisk lovprisning af vindkraft, ikke mindst under valgkampen, kom omsider energiforliget i Folketinget, konstaterede Danmarks Vindmølleforenings formand, Kristian Jakobsen, i den mundtlige beretning på DV’s årsmøde. Referat af generalforsamling, debat og overrækkelsen af årets vindmøllepris.

Nye DV-tilbud ... 20-21
Danmarks Vindmølleforening udvider med nye tilbud til medlemmer, som f. eks. vil oprette nye møllelaug, og mølleejere, der vil sikre sig, at deres møller kan køre mere end 20 år.

Vindproduceret el i februar 2008 ... 32-34
Februar blev vindmæssigt igen pænt over det normale med 159% af en normalmåneds vind, hvor 118% har været gennemsnittet for denne måned de sidste ti år.Danmarks 5.210 vindmøller leverede 865 GWh og dækkede 27,6% af det danske elforbrug.Vindmøllerne har de sidste 12 måneder sikret 56,6% af Danmarks CO2-reduktionsforpligtelse.

Forsiden
Forsiden er det skærmbillede, som i forskellige udgaver via TV og Internettet er set af millioner verden over efter mølle-havariet i Østjylland, som affødte voldsomme udfald mod vindkraft, men som nu fører til de bedre sikkerhedsforhold, som Danmarks Vindmølleforening har foreslået i 15 år (se side 5 og 6-9).

 
 
 
 

Vi har 13 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi