Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

Marts 2008

Tak ... 5
Torsdag aften d. 21. februar blev der efter flere års løfter, tilløb og spredte forhandlinger lavet en energipolitisk aftale for 2008-11. Det har mange ventet på i årevis, mens den grønne førertrøje falmede og vindkraftudviklingen tog fart i verden omkring os. Tak til politikerne for det. Nu skal aftalen føres ud i livet.

Aktuelle nyheder ... 6-12
Den nye energiaftales hovedpunkter omkring vindkraft. Med påstande om, at Miljøministeriet betjener sig af ”direkte løgn” har en støj-professor distanceret sig så meget fra andre forskere, at de nu tager afstand fra ham. ”En god historie”: Politiken spurgte 28 af landets 98 kommuner, om de ville have hver 35 kæmpemøller. Rødsand II-møllerne er påny sendt i udbud. Bornholmske ornitologer er glade for vindmøller. Siemens Wind Power vokser og udvider. Et renovationsselskab har fået den idé at opkræve afgift på ”affald” fra vindmøller.

Vindmølleforeningens økonomi ... 14-15
Det forløbne år faldt atter antallet af medlemmer i Danmarks Vindmølleforening og økonomien blev en smule ringere end forventet. Lars Knudsen præsenterer DV’s 2007-regnskab.

Poul La Cour-Museet ... 16-17
Da Poul la Cour i 1891 fik statsstøtte til forsøg med vindkraft, var det fordi han havde fundet ud af at adskille vand til ilt og brint ved hjælp af vindmøllestrøm. Hør og se mere på Poul la Cour-Museet i Askov, som er åbent under DV’s årsmøde.

Debat ... 18-19
Jane Kruse og Preben Maegaard beskriver, hvordan vindkraft igen kan blive en folkesag. Gert Nielsen supplerer med praktiske forslag til politikerne.

Vindproduceret el i januar 2008 ... 32-34
Januar blev vindmæssigt igen langt over det normale med 192% af en normalmåneds vind, hvor 145% har været gennemsnittet for denne måned de sidste ti år. Danmarks 5.211 vindmøller leverede 1.087 GWh og dækkede 31,5% af det danske elforbrug.Vindmøllerne har de sidste 12 måneder sikret 55,1% af Danmarks CO2-reduktionsforpligtelse.

Forsiden
Forsiden viser det syn, som vil møde tusinder af deltagere i FN’s klima-topmøde i København til næste år, før de lander i Kastrup. Det er 48 Siemens-møller i den nye svenske havmøllepark, Lillgrund syd for Øresundsbroen. Nord for broen står de 20 danske Middelgrund-møller. (Foto: Hans Blomberg)

 
 
 
 

Vi har 22 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi